เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก /

เกี่ยวกับเรา

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และองค์กรที่ให้ทุนอื่นๆ

GIZ ดำเนินงานอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานประมาณ 24,000 คน ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคนในประเทศ (ข้อมูลอัปเดตเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

SERVICES

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย ให้บริการด้านต่างๆ  ดังนี้

  • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกว่า 100 หลักสูตร รวมทั้งการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับบุคลากรในองค์กร ที่ครอบคลุมสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหาร
  • การบริหารโครงการ ทั้งโครงการระดับทวิภาคี ไตรภาคี ระดับภูมิภาค และโครงการระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบูรณาการโครงการระดับภูมิภาค
  • การบริการจัดประชุมอย่างครบวงจร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 24,000 คนทั่วโลก GIZ ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานราว 137 พันล้านบาทต่อปี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

GIZ ดำเนินงานในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้มาเกือบ 6 ทศวรรษแล้ว โดยครอบคลุมทุกสาขาด้านการพัฒนา